8è CONGRÉS D'EDUCACIÓ I ENTORN

La Seu d'Urgell 12, 13 i 14 de maig del 2016

EL CONGRÉS
PRESENTACIÓ

La competència lingüística és a la base de tots els aprenentatges. Sense tenir assolida aquesta competència, difícilment un ciutadà podrà tenir les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans que sí que la tenen. En el VI Congrés vam reflexionar sobre la competència lectora, ara volem fer-ho sobre l’escriptura, entesa en un sentit ampli: volem reflexionar sobre com s’aprèn a escriure al llarg de tota la vida, com l’escriptura és una manera d’aprendre i com podem escriure per plaer.

Si la competència lectora és la capacitat per entendre, valorar i emprar els textos escrits, per tal d'assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, l’escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat.

L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua escrita (lectura i escriptura) s'ha de plantejar de manera integrada, i, també, en els aprenentatges de les diverses matèries. Caldrà veure l'escriptura no únicament com una eina-instrument, sinó, sobretot, com a estratègia generadora de coneixement i d'aprenentatge. Per tant, a part de fer escriure, també serà necessari que s’aprengui a centrar l'interès en què s’escriuen i en com s’escriu.

Per tant, en el marc d’aquest VIII Congrés volem valorar l’escriptura com a eina de construcció de coneixement o d’aprenentatge; veure com podem millorar la competència d’escriptura per augmentar el rendiment acadèmic; reconèixer l’escriptura com una eina transversal per a la millora dels rendiment a totes les àrees del coneixement; fomentar l’hàbit de l’escriptura personal i del plaer d’escriure per gaudir i créixer com a persona; posar en valor la competència escrita com a garantia de la participació en els diversos àmbits de l’activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic al llarg de la vida; i incorporar la literatura com a referent d’expressió escrita.

OBJECTIU

Reflexionar sobre quines pràctiques dels centres educatius de les diverses etapes i quins recursos dels que genera, o hauria de generar, la societat poden garantir un bon nivell de competència escrita en els ciutadans; una competència imprescindible per a la participació en una societat democràtica.

DESTINATARIS

Docents d’infantil, primària i secundària, assessors i formadors, professors de l’àmbit universitari, estudiants universitaris, responsables i tècnics municipals, responsables de biblioteques, associacions de pares i mares, responsables d’entitats que treballin l’escriptura, escriptors...

PROGRAMA
DESCARREGAR PROGRAMA
PONENTS
X

Ramon Solsona

Ramon Solsona, nascut a Bercelona el 1950. Llicenciat en Filologia Romànica Hispànica, per la Universitat de Barcelona. Dedicat a la docència com a professor d’institut fins el 1992.

Autor de les novel.les Figures de calidoscopi, Les hores detingudes, DG, No tornarem mai més, Línia Blava i L’home de la maleta. I dels aplecs de contes Llibreta de vacances i Cementiri de butxaca.

Amb el pseudònim Lo Gaiter del Besòs, autor del llibre de poesia satírica Botifarra de pagès. Versos per tocar el dos.

Col.laboracions habituals en premsa (actualment a La Vanguardia), televisió i ràdio, on s’ha especialitzat en la divulgació del llenguatge. La Paraula del dia d’El Món a RAC1, i actualment Entre Paraules als Matins de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.

Convidat per l’Institut Ramon Llull a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007 dedicat a la literatura catalana.

Guardonat amb el Premi de la Crítica Serra d'Or en l'apartat de millor novel.la de 1993, Premi Lletra d'Or per Les hores detingudes el 1993, Premi Prudenci Bertrana per Les hores detingudes el 1993 i el Premi Avui d’articles periodístics el 1994. Premi Sant Jordi de Novel•la 2010 per L’home de la maleta.

X

Vicenç Villatoro

Vicenç Villatoro Lamolla
Terrassa, 1957.

Llicenciat en Ciències de la Informació.

Escriptor i periodista. Com a escriptor, ha publicat especialment llibres de narrativa, que han obtingut alguns dels premis més importants de la literatura catalana. Entre ells destaquen “Evangeli gris”, “La claror de juliol”, “Memòria del traïdor”, “Hotel Europa”, “La ciutat del fum” o “Un home que se’n va”. Alguns d’aquests títols han estat traduïts al castellà, l’alemany, el francès i l’italià. Ha publicat també obres de poesia, assaig d’actualitat, memorialística i narrativa infantil i juvenil. Ha estat autor de lletres de cançons i guions cinematogràfics i comissari de diverses exposicions com “Escolta, Espanya”, “Cataluña, tierra de acogida” o “Veus”.

Com a periodista, ha treballat en les redaccions de “Diario de Terrassa”, “El Correo Catalán” i TV3, especialment en les àrees de cultura. Ha dirigit el diari Avui, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i diversos programes culturals a TV3 i el Canal 33, com “Trossos”, “Crònica tres”, “Millenium” o “De llibres”. Col·labora habitualment en mitjans escrits i audiovisuals com el diari Ara, Catalunya Ràdio, TV3, La revista de Catalunya i El Temps, entre molts d’altres. Ha estat professor de gèneres d’opinió periodística a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En l’àmbit públic, ha estat director general de Promoció Cultura de la Generalitat, Director de l’Institut Ramon Llull i de la Fundació Ramon Llull, membre del Consell d’Administració de BTV i diputat al Parlament de Catalunya per CiU.

Actualment és el director general del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

X

Daniel Cassany

Daniel Cassany és professor de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix matèries d'anàlisi del discurs, redacció, ciències del llenguatge i discurs especialitzat.

Anteriorment havia treballat com a col·laborador tècnic de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (del 84 al 88), on vaig desenvolupar tasques d'elaboració de materials curriculars i didàctics (com el curs Digui, digui), de formació de professorat i de dinamització en política lingüística. També ha exercit de professor titular a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona (del 88 al 93).

El seu camp de recerca és la comunicació escrita, amb diversos propòsits (fonamentació teòrica, aplicació didàctica), perspectives (llengua materna / estrangera, infants / adults) i gèneres (discurs acadèmic, escrits empresarials, divulgació científica). Ha publicat diversos llibres sobre aquestes qüestions, com Descriure escriure, Reparar l'escriptura, La cuina de l'escriptura, Construir l'escriptura, Rere les línies, Taller de textos. Esmolar l'eina i Ensenyar llengua...


X

Joaquim Dolz

Joaquim Dolz és professor de didàctica de la llengua i de formació d'ensenyants a la Universitat de Ginebra. Des de 1980, duu a terme investigacions sobre el desenvolupament del llenguatge, i l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en el context de la interacció sociodiscursiva. D'aquestes recerques, les més conegudes són el treball en l'ensenyament de l'expressió oral i escrita, els gèneres textuals, les seqüències didàctiques, les dificultats d'aprenentatge i l'anàlisi de les activitats d'ensenyament-aprenentatge... Actualment ha centrat el seu interès en les noves investigacions sobre la formació del professorat en l'ensenyament de llengües.

MULTIMÈDIA
LOCALITZACIÓ
+34 973 354 140
info@congresseu.net
Sant Domènec
C/ de sant Domènec
25700 la Seu d'Urgell
42º 21'30' N
1º 27'45' E